GDPR - Obavijest

Poštovani službenici Ministarstva turizma RH,
želimo vas obavijestiti da 25. svibnja 2018. godine, na snagu stupa – Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), koja naglasak stavlja na zaštitu privatnosti i propisuje nove načine postupanja s osobnim podacima u poslovnom procesu za sve poslovne subjekte koji imaju sjedište u Europskoj uniji, a ista se odnosi i na tvrtke koje imaju sjedište izvan EU, ali u svom poslovnom procesu imaju uključenu obradu osobnih podataka građana EU.

S obzirom na početak primjene navedene Uredbe, čak i organizacije koje već imaju implementirane najmodernije standarde iz područja informacijske sigurnosti propisi Uredbe zahtijevaju određene organizacijske i tehnološke promjene u procesu pravnog usklađivanja s regulativom.

Svrha GDPR-a je osigurati pojedincu jača prava u upravljanju i kontroli nad njegovim osobnim podacima, te posljedično osigurati zaštitu privatnosti u digitalnom dobu.

GDPR pravno i tehnološki regulira zaštitu pojedinca i protok njegovih osobnih podataka u svim organizacijama (bez obzira na njihov ustroj) koje obrađuju podatke a koji su Uredbom definirani kao „osobni podaci“.

Regulativa obvezuje na provedbu sve pravne subjekte (mikro, mala, srednja i velika poduzeća, kao i obrte i sl.), organizacije i institucije, javne ustanove, tijela i agencije koje prikupljaju i obrađuju bilo koju vrstu osobnih podataka. Primjerice - interne podatke svojih zaposlenika/članova i sve eksterne podatke, kao npr. podatke kupaca/dobavljača i sl.

Ministarstvo turizma RH je u tijeku usklađivanja svih već od prije „mapiranih“ poslovnih procesa koji podliježu GDPR uredbi, a proces usklađivanja s GDPR uredbom započet je još prošle godine. Također, sva tijela koja se oslanjaju na zakonske regulative unutar domene rada Ministarstva turizma su isto tako usklađena sa samom GDPR regulativom.

Ministarstvo turizma imenovalo je povjerenika za zaštitu osobnih podataka sukladno zakonskim odredbama, a izvršno Nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je - Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Više informacija o samoj regulativi možete saznati u:
  • Službenom list Europske unije - Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), kao i u
  • Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Ovim putem vam skrećemo dodatno pozornost na pravilan način upotrebe svih zaprimljenih podataka koji u sebi sadrže elemente "osobnih podataka" pojedinaca i /ili institucija s kojima komunicirate u svakodnevnom radu, a temeljeno na aktualnim pravilnicima Ministarstva turizma i važećim zakonskim odredbama.

S poštovanjem,
Glavno tajništvo Ministarstva