Produžen rok za javne konzultacije o studiji strateške procjene utjecaja na okoliš za program prekogranične suradnje Italija - Hrvatska

Slika /arhiva/EiSI_eufond.JPG

Otvorene su javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš budućeg Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020. u skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva).

Pozivamo vas da pogledate:

Obavještavamo Vas da Vaše komentare na navedene dokumente na hrvatskom ili engleskom jeziku i popunjeni upitnik možete dostaviti na adresu e-pošte: sanja.vranic@mrrfeu.hr u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU do 6. listopada 2015. godine.Pisane vijesti