STRUČNI ISPIT

Obavijest za obveznike polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) uvedena je obveza polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice. Pravilnikom o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) propisan je način polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice, ispitni program za stručni ispit i sastav Ispitne komisije.

Raspored polaganja ispita

ROK MJESTO DATUM VRIJEME
XXXVIII.

Ministarstvo turizma
Zagreb, Prisavlje 14

18. 2. 2017.

10.00

lista kandidata:

 1. VESNA KARAVANIĆ
 2. JELENA ŽUŽUL
 3. DRAGAN ŽUPAN
 4. ANITA TABULA
 5. MIRKO IVANKOVIĆ
 6. MILOVAN POPOVIĆ
 7. BRANKA VULIN
 8. MONIKA VRGOČ
 9. MATEJA OLUJIĆ
 10. IVANA PETRIŠKO
 11. JAKŠA DORIĆ
 12. GABRIELA SABO SELEŠI
 13. ARIANA BRNETIĆ
 14. BLAŽENKA KORDIĆ ALEKSIĆ
 15. DARIA DRAŽETA
 16. JERKA GOSPODNETIĆ
 17. MARIJA JANDRAS
 18. MONIKA GOLUBIĆ
 19. MARIJANA ŠARIĆ
 20. SONJA ROGOŠIĆ
 21. ANA ZORMAN
 22. MARINA ĆORLUKA
 23. IVO DUBOKOVIĆ
 24. TOMISLAV RUŽIĆ
 25. ZORANA KAŠTELANAC
 26. TONI PEROVIĆ
 27. IVANČICA ZUBOVIĆ
 28. GORAN VRŽINA

Prijavu za polaganje stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (u nastavku teksta: ispit), kandidat je dužan podnijeti najkasnije dva tjedna prije roka polaganja. Zahtjev za podnošenje prijave za polaganje ispita podnosi se na: Ministarstvo turizma - Uprava za sustav turističkih zajednica i upravljanje turističkom destinacijom, Prisavlje 14, 10000 ZAGREB

Uz obrazac prijave prilažu se sljedeći dokazi u preslikama: dokaz o plaćenim troškovima ispita; ugovor o radu ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa; svjedodžba ili diploma o završenom školovanju; radna knjižica; dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave.

Napomena: Kandidati koji ponovno polažu ispit nisu obvezni dostaviti gore navedenu dokumentaciju, osim dokaza o plaćenim troškovima ispita.
Tajnik ispitne komisije razmatra zahtjev za podnošenje prijave, te ovjerava vjerodostojnost dokaza priloženih uz prijavu. Ministarstvo turizma po primitku prijave, a na temelju dokaza priloženih uz prijavu utvrđuje da li kandidat ispunjava uvjete za polaganje ispita, te ukoliko ispunjava uvjete, na web stranicama ističe obavijest o roku (datum, mjesto, vrijeme) na kojem kandidat može pristupiti polaganju ispita.

Turistička zajednica koja upućuje kandidata na polaganje ispita uplaćuje iznos od 1100,00 kn na IBAN broj: HR1210010051863000160; model 65; poziv na broj: 7005-230-43214-OIB TZ-a; svrha: stručni ispit, naziv turističke zajednice koja uplaćuje sredstva, ime i prezime kandidata.
Obrazac prijave za polaganje ispita: obrazac TZ ISPIT /.doc ili obrazac TZ ISPIT /.pdf
KONTAKT: strucni.ispit@mint.hr ; telefon: 01 61 69 288

© 2009 Ministarstvo turizma Republike Hrvatske.