STRUČNI ISPIT

Obavijest za obveznike polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) uvedena je obveza polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice. Pravilnikom o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) propisan je način polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice, ispitni program za stručni ispit i sastav Ispitne komisije.

Raspored polaganja ispita

ROK MJESTO DATUM VRIJEME
XXXVII.

Ministarstvo turizma
Zagreb, Prisavlje 14

26. 11. 2016.

10.00

lista kandidata:

 1. DRAŽEN STILINOVIĆ
 2. JOVANA RADULOVIĆ
 3. BRANKO ŠIPIĆ
 4. ZDRAVKA KRIČKA
 5. MIHAEL GORIČKI
 6. MAJA VIDAS
 7. PETAR HRG
 8. DANIJELA DASOVIĆ
 9. ANA GRASSI
 10. DRAGAN ŽUPAN
 11. GORANKA TUHTAN
 12. MIHAELA TOLJ
 13. ENA ĐURĐEVIĆ
 14. DALIJA RAČIĆ
 15. IVANA HRESTAK
 16. DEAN PELIN
 17. NIDŽARA MUSTAFIĆ
 18. DANKA BJEGOJEVIĆ
 19. LUCIJANA NATALIJA JERKOVIĆ
 20. JELENA BULIĆ
 21. LUKA LUKČIĆ
 22. FILIP ŠIMIK
 23. VANJA PODUNAVAC
 24. DINA ŽUFIĆ
 25. JOSIP VUKADINOVIĆ
 26. JELENA ŽUŽUL
 27. MATEA LOZANČIĆ
 28. KRISTINA GALEKOVI
 29. VESNA KARAVANIĆ

Prijavu za polaganje stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (u nastavku teksta: ispit), kandidat je dužan podnijeti najkasnije dva tjedna prije roka polaganja. Zahtjev za podnošenje prijave za polaganje ispita podnosi se na: Ministarstvo turizma - Uprava za sustav turističkih zajednica i upravljanje turističkom destinacijom, Prisavlje 14, 10000 ZAGREB

Uz obrazac prijave prilažu se sljedeći dokazi u preslikama: dokaz o plaćenim troškovima ispita; ugovor o radu ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa; svjedodžba ili diploma o završenom školovanju; radna knjižica; dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave.

Napomena: Kandidati koji ponovno polažu ispit nisu obvezni dostaviti gore navedenu dokumentaciju, osim dokaza o plaćenim troškovima ispita.
Tajnik ispitne komisije razmatra zahtjev za podnošenje prijave, te ovjerava vjerodostojnost dokaza priloženih uz prijavu. Ministarstvo turizma po primitku prijave, a na temelju dokaza priloženih uz prijavu utvrđuje da li kandidat ispunjava uvjete za polaganje ispita, te ukoliko ispunjava uvjete, na web stranicama ističe obavijest o roku (datum, mjesto, vrijeme) na kojem kandidat može pristupiti polaganju ispita.

Turistička zajednica koja upućuje kandidata na polaganje ispita uplaćuje iznos od 1100,00 kn na IBAN broj: HR1210010051863000160; model 65; poziv na broj: 7005-230-43214-OIB TZ-a; svrha: stručni ispit, naziv turističke zajednice koja uplaćuje sredstva, ime i prezime kandidata.
Obrazac prijave za polaganje ispita: obrazac TZ ISPIT /.doc ili obrazac TZ ISPIT /.pdf
KONTAKT: strucni.ispit@mint.hr ; telefon: 01 61 69 288

© 2009 Ministarstvo turizma Republike Hrvatske.