UHPA: Domaća destinacija godine 2017./2018. je Crikvenica

Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA) prepoznala je intenzivni razvoj novih turističkih proizvoda te izuzetne rezultate i rast ostalih turističkih pokazatelja Crikvenice te je odabrala za domaću destinaciju godine 2017./2018.

Službeno potpisivanje Ugovora o marketinškoj suradnji održano je jučer, 7. rujna 2017. u Crikvenici. Crikvenica će kroz suradnju s UHPA-om biti istaknuta kao preporučena domaća destinacija i to u svim komunikacijskim i promotivnim kanalima Udruge usmjerene prema domaćem i stranom tržištu te publikacijama koje se distribuiraju na najveće turističke agencije, turoperatore i na ključne turističke sajmove u svijetu.

Zamjenica gradonačelnika Crikvenice Ivona Matošić, očekuje da će se u projekt uključiti što veći broj turističkih dionika, posebice na edukativne radionice koje imaju za cilj razvoj novih programa za emitivna tržišta. Nada se da će rezultat projekta biti produljenje sezone i povećanje potrošnje, što su i strateški ciljevi hrvatskog turizma.

Na suradnju s UHPA-om Marijanu Biondić, direktoricu Turističke zajednice Grada Crikvenice, potaknuo je mogući razvoj nove turističke ponude i novih paket aranžmana. Istaknula je odlične turističke brojke koje je Rivijera Crikvenica ostvarila u razdoblju predsezone i sezone uz očekivanje sličnih rezultata i u posezoni. Vjeruje kako će se u projekt uključiti svih šesnaest turističkih agencija koje djeluju na području Crikvenice, što će rezultirati boljim korištenjem kapaciteta i sadržaja u destinaciji, osobito u dijelu godine u kojemu trenutno nisu dovoljno iskorišteni, odnosno u pred i posezoni.

Predsjednik UHPA-e, Tomislav Fain čestitao je na iznimnim turističkim rezultatima koji su zasigurno rezultat kontinuiranog višegodišnjeg rada svih djelatnika u Crikvenici. Naglasio je da je zajednički cilj u narednom razdoblju orijentirati se na razvoj proizvoda i rast turističkog prometa u pred i posezoni. Istaknuo je kako 70 posto organiziranog turističkog prometa van sezone dolazi posredstvom turističkih agencija pa se time moramo voditi i u ovom projektu.

Već sedmu godinu zaredom, UHPA kroz projekt domaće destinacije godine uspješno doprinosi boljem pozicioniranju, prepoznatljivosti i promociji destinacija kroz jačanje turističkog sektora.

© 2009 Ministarstvo turizma Republike Hrvatske.