Kategorizacija

Sektor za upravljanje kvalitetom (kategorizacija)
tel. 01/ 6459 280 ; 01/6459 285 ; fax. 01/6459 289

 

© 2009 Ministarstvo turizma Republike Hrvatske.