Upiti građana

Poštovani, ukoliko imate pitanja vezana uz turističke djelatnosti i resor turizma, kao i uz tumačenje propisa, pošaljite poruku na: pravni@mint.hr

Ako imate opća pitanja o turističkoj djelatnosti, pošaljite poruku na: pitanja@mint.hr