Republika Bugarska

Turistički Ugovor između Vlade RH i Vlade Republike Bugarske sklopljen 1996. godine.

 

Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2015. godini:

- dolasci: 54 851 (+6,67%)

- noćenja: 104 743 (+11,72%)

 

Institucija nadležna za područje turizma: Ministarstvo turizma

Ministrica: Nikolina Angelkova

Adresa: 1, Saborna str., Sofia 1000 

Tel.: +359 2 904 6809

Fax: +359 2 987 21 90

E-mail: edoc@tourism.government.bg

Web: www.tourism.government.bg