HrvatskiPoruka ministra turizma na kraju turistički uspješne 2012. godine

ZAGREB, 27.12.2012.

Na kraju ove izuzetno uspješne turističke 2012. godine, želim iskreno zahvaliti svim turističkim djelatnicima koji su pridonijeli realizaciji postignutih rezultata. Odmah na početku mandata, Sabor je usvojio izmjenu Zakona o PDV-u, koja turističkom sektoru od 1. siječnja 2013. donosi diferenciranu stopu PDV-a, i to je bio jasan znak Vlade da će nastojati graditi drugačiji odnos prema turizmu.

Osim nižeg PDV-a, realizirali smo izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, izmjenama Uredbe o osnivanju i pravu građenja na nekretninama u državnom vlasništvu produžili pravo građenja s 50 na 99 godina, a radimo i na izmjenama i dopunama nekoliko drugih zakona koji će omogućiti jednostavniju i snažniju aktivnost u sektoru.

Pripremili smo Katalog investicija s detaljnim podacima o 13 turističkih društava u većinskom državnom vlasništvu, a završavamo i izradu Strategije razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine, dokumenta koji će definirati smjer razvoja turizma te biti osnova za povlačenje sredstava iz fondova EU. Kako bismo ojačali investicijsku privlačnost sektora, u suradnji s HBOR-om kreirali smo programe povoljnijeg financiranja niza turističkih projekata i inicijativa, a za iduću godinu u suradnji s HBOR-om, HAMAG-om i Ministarstvom poduzetništva i obrta, pripremamo poseban program za male i srednje poduzetnike, koji će pridonijeti povećanju investicija u sektoru.

Ove smo godine uveli dosta promjena i u promociju hrvatskog turizma, pa je tako naglasak stavljen na viralni marketing i suradnju s blogerima, dok je istovremeno smanjen budžet za off line oglašavanje, brošure i nastupe na sajmovima. Također, s ciljem unapređenja ponude destinacija, osnovali smo DMO Vijeće za kontinentalnu Hrvatsku, a u planu je i DMO Vijeće za priobalni dio. Uz ostvarene ukupne rezultate turističkog prometa, jasan znak uspješnosti svih mjera i promjena koje smo uveli u turizam, jest brojka od 1,7 milijuna noćenja više nego lani u periodu pred i posezone, jer je time jedan od glavnih ciljeva – produženje turističke sezone – za ovu godinu ostvaren.

Turistička 2013. biti će istovremeno izazovna i vrlo važna godina za Hrvatsku i hrvatski turizam. Prvog dana nove godine, na snagu stupa mjera koju je cijeli sektor čekao dugi niz godina. Riječ je o PDV-u od 10 posto na gotovo sve usluge u turizmu, koja će na pozitivan način obilježiti hrvatski turizam u godinama koje su pred nama.

U srpnju Hrvatsku očekuje ulazak u Europsku uniju, koji će otvoriti brojna vrata i mogućnosti, posebice što se tiče financija i investiranja u turistički sektor. Hrvatska će postati dio velike europske obitelji, pa će prepoznatljivost same zemlje i hrvatskog turističkog proizvoda još više doći do izražaja u cijelome svijetu.

Prioriteti za 2013. godinu svakako su nam konačno rješavanje pitanja turističkog zemljišta kroz izmjenu Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, kao i ostalih zakona u nadležnosti Ministarstva turizma.

Također, za iduću godinu u planu je usvajanje Strategije razvoja hrvatskog turizma u Saboru, restrukturiranje i daljnja profesionalizacija sustava turističkih zajednica, pojačano provođenje edukacije te završetak privatizacije turističkih tvrtki, a sve s ciljem da Hrvatska globalno postane jedna od konkurentnijih turističkih zemalja.

Osim produljenja sezone, što će nam i dalje biti imperativ kod provođenja turističke politike, jedan od ključnih ciljeva biti će nam daljnji razvoj turizma na kontinentu. Naime, Hrvatsku vidim kao sinergiju obale i kontinenta, pa vjerujem kako ćemo iduće godine dodatno ojačati konkurentnost turizma u cijeloj zemlji te nadići percepciju destinacije koja ima „samo“ sunce i more jer smo puno više od toga.

U ime Ministarstva turizma te u svoje ime, zahvaljujem svima koji su sudjelovali u pripremi i realizaciji ove turističke godine. Zahvaljujući iznimno dobroj suradnji i kvalitetno odrađenim priprema, postigli smo odlične rezultate turističkog prometa. Zahvaljujem svakom turističkom djelatniku koji je pridonio ovogodišnjem uspjehu! Volio bih da se entuzijazam s kojim radite svoj posao prenese na 2013., te na sve nadolazeće godine jer su ljubazni domaćini jedan od ključnih uspjeha u turizmu. Vjerujem kako će Hrvatska zaista postati nezaobilazno odredište svjetskih putnika, zemlja doživljaja i emocija u koju se turisti rado vraćaju.

Vaš ministar turizma, Veljko Ostojić

Kalendar najava

Aktualno