HrvatskiPravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ministarstvo turizma uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) ; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
 • Zakon o pravu na pristup informacijama ; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)
 • Odluka o imenovanju Službenika za informiranje
 • Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 38/11) ;
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14) ; ispravak (NN 15/14) ;
 • Poslovnik Povjerenika za informiranje (NN 25/14) ;
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 20/16)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14) ;
 • Pravilnik o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 83/14).
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Ministarstvu. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
 • na adresu: Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
 • na fax broj: 01/ 6169 181
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: bosiljko.domazet@mint.hr
 • donijeti osobno u pisarnicu Ministarstva turizma, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac

Obrasci:

Službenik za informiranje: Bosiljko Domazet, tel. 01/ 6169 009 ; bosiljko.domazet@mint.hr

Kalendar najava