HrvatskiSTRUČNI ISPIT

Obavijest za obveznike polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) uvedena je obveza polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice. Pravilnikom o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) propisan je način polaganja stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice, ispitni program za stručni ispit i sastav Ispitne komisije.

Raspored polaganja ispita

ROK MJESTO DATUM VRIJEME
XXXIX

Ministarstvo turizma
Zagreb, Prisavlje 14

13. 5. 2017.

10.00

lista kandidata:

 1. PETAR HRG
 2. DRAGAN ŽUPAN
 3. SANDRA LUBIANA
 4. MONIKA VRGOČ
 5. MIRJANA KLEN
 6. MARTINA LUKIĆ
 7. ROMINA SINOSICH
 8. IVO DUBOKOVIĆ
 9. GORAN VRŽINA
 10. BRANKO ŠIPIĆ
 11. ANITA MIŠKIĆ
 12. ANJA TOMOVIĆ
 13. MARTINA DONČEVIĆ
 14. ANA MAMULA
 15. ANA KELEK
 16. LUCIA BRGIĆ
 17. MORENA SUŠANJ
 18. ZORANA RADMANOVIĆ
 19. JELENA TOTH
 20. DAVOR ANDRIJAŠEVIĆ
 21. DANIELA GARAPIĆ
 22. MARIN ANČIĆ
 23. SANJA KRKA VUKO
 24. SILVIA BRALA HARAMINA
 25. ROZANA GRBEC
 26. SANJA KANTARUTI
 27. IVONA PANKAZ
 28. SARA PAVLICA


Prijavu za polaganje stručnog ispita za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (u nastavku teksta: ispit), kandidat je dužan podnijeti najkasnije dva tjedna prije roka polaganja. Zahtjev za podnošenje prijave za polaganje ispita podnosi se na: Ministarstvo turizma - Uprava za sustav turističkih zajednica i upravljanje turističkom destinacijom, Prisavlje 14, 10000 ZAGREB

Uz obrazac prijave prilažu se sljedeći dokazi u preslikama: dokaz o plaćenim troškovima ispita; ugovor o radu ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa; svjedodžba ili diploma o završenom školovanju; radna knjižica; dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave.

Napomena: Kandidati koji ponovno polažu ispit nisu obvezni dostaviti gore navedenu dokumentaciju, osim dokaza o plaćenim troškovima ispita.
Tajnik ispitne komisije razmatra zahtjev za podnošenje prijave, te ovjerava vjerodostojnost dokaza priloženih uz prijavu. Ministarstvo turizma po primitku prijave, a na temelju dokaza priloženih uz prijavu utvrđuje da li kandidat ispunjava uvjete za polaganje ispita, te ukoliko ispunjava uvjete, na web stranicama ističe obavijest o roku (datum, mjesto, vrijeme) na kojem kandidat može pristupiti polaganju ispita.

Turistička zajednica koja upućuje kandidata na polaganje ispita uplaćuje iznos od 1100,00 kn na IBAN broj: HR1210010051863000160; model 65; poziv na broj: 7005-230-43214-OIB TZ-a; svrha: stručni ispit, naziv turističke zajednice koja uplaćuje sredstva, ime i prezime kandidata.

Obrazac prijave za polaganje ispita: TZ ISPIT /.docx ili TZ ISPIT /.pdf

KONTAKT: strucni.ispit@mint.hr ; telefon: 01 61 69 288

Kalendar najava