HrvatskiOdržana 4. sjednica Međuministarskog stručnog vijeća za turizam

ZAGREB, 4.7.2017.

Danas je u Ministarstvu turizma održana 4. sjednica Međuministarskog stručnog vijeća za turizam s ciljem usuglašavanja prijedloga godišnjeg akcijskog plana provedbe Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine te praćenja izvršenja dogovorenih aktivnosti prema pojedinim nositeljima.

S obzirom da dosadašnje efikasno provođenje Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. znači znatnu formalnu suradnju, kao posebno savjetodavno tijelo Ministarstva turizma, 2013. godine konstituirano je Međuministarsko stručno vijeće za turizam koje osim visokih dužnosnika Ministarstva turizma, u svojstvu stalnih članova čine visoki državni dužnosnici iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstva kulture, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zdravstva te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Pri tome je Ministarstvo turizma kao glavno upravno i izvršno tijelo za kreiranje i provođenje turističke politike u Republici Hrvatskoj glavni nositelj provedbe Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine.

Strategija razvoja turizma RH do 2020. je krovni razvojni dokument hrvatskog turizma koji bi trebao osigurati uklapanje Republike Hrvatske u konsolidiranu turističku politiku Europske unije i predstavlja cjelovit konceptualni okvir koji između ostalog omogućava koordinirano djelovanje nositelja turističke politike i sustavno usuglašavanje mjera i aktivnosti. S obzirom na horizontalnost turizma kao djelatnosti, odnosno radi heterogenosti i interdisciplinarnosti turizma, uključivanje drugih ministarstava koji su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti predstavlja preduvjet za provedbu Strategije.

Kalendar najava

Aktualno