HrvatskiOdržan prvi seminar „Profiliranje DMK proizvoda i destinacija“

BJELOVAR, 8.6.2017.

U organizaciji UNPAH-a, te u suradnji s Turističkom zajednicom BBŽ, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u utorak je održan prvi seminar „Profiliranje DMK proizvoda i destinacija“ u okviru novog ciklusa edukacija prema projektu koji se provodi uz potporu Ministarstva turizma.

Seminar je proveden s ciljem profiliranja novih jedinstvenih visokokvalitetnih i ekskluzivnih proizvoda destinacija. U okviru predstavljenih stručnih tema, iscrpno izlaganje o wellbeing i termalnom turizmu za DMK proizvode, održala je prof. Ksenija Keča s Međunarodnog sveučilišta Libertas, a Milo Sršen govorio je o kanalima prodaje kulturnog turizma te o sajmovima i pristupu prodaji proizvoda poslovnog i korporativnog turizma. Predstavljeni su i trendovi u potražnji, posebice s obzirom na strateške proizvode hrvatskog turizma.

Posebice je istaknuto predavanje Mihaela Anđala iz Turističke zajednice BBŽ o novom profiliranju Bjelovarsko-bilogorske županije za DMK programe konjičkog turizma.

Važno je uz to naglasiti da je ENGEA, Međunarodna asocijacija konjičkog turizma sa sjedištem u Italiji, provela certifikaciju prvih hrvatskih 8 specijalističkih vodiča turističkog jahanja. Pri tom valja dodati da BBŽ ima 1279 registriranih konja u vlasništvu 579 vlasnika, ali i 198 kilometara trasiranih konjičkih staza.

Kalendar najava

Aktualno