HrvatskiRadionica „Sadašnjost i budućnost održivog i odgovornog turizma“, 24. i 25. travnja

ZAGREB, 24.4.2017.

U organizaciji Ministarstva turizma, u zagrebačkom hotel „Palace“, 24. i 25. travnja 2017. godine, održat će se radionica pod nazivom „Sadašnjost i budućnost održivog i odgovornog turizma“.

Radionica ima trostruku ulogu jer je dio obilježavanja 2017. godine kao međunarodne godine održivog turizma za razvoj, a istodobno predstavlja i dio aktivnosti za podizanje svijesti u sklopu Programa održivog turizma (STP) u okviru 10YFP te u konačnici doprinosi širenju znanja i razmjene primjera dobre prakse u okviru rada 4. stupa „Održivi turizam“ EU strategije za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR).

Radionica će, isto tako, poslužiti i kao alat koji doprinosi provedbi 10YFP STP i ciljeva 4. stupa EUSAIR-a s naglaskom na mala i srednja poduzeća kao važne dionike odnosno nositelje održivog i odgovornog turizma.

Kalendar najava

Aktualno