HrvatskiTuristički zastupnik

Uvjeti za obavljanje djelatnosti
Turistički zastupnik može biti fizička osoba koja najkasnije 15 dana prije započinjanja obavljanja poslova dostavi Ministarstvu turizma ugovor o turističkom zastupanju turističke agencije
 
Za izdavanje potvrde turistički zastupnik mora imati:

 • sklopljen ugovor o turističkom zastupanju s turističkom agencijom te dostava tog ugovora Ministarstvu radi upisa u Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističke agencije najkasnije 15 dana prije započinjanja obavljanja poslova turističkog zastupanja
 • ispunjavati uvjete za rad stranaca (ako se radi o stranim državljanima)

 
Potrebni dokumenti:

 1. zahtjev – vidi pod e-postupak
 2. ugovor o turističkom zastupanju turističkih agencija

 
Naknada
Upravna pristojba
- za potvrdu o upisu u Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija
prema Tar.br. 4. Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17)             20 HRK                          
 
Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

 
Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:
Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske
IBAN: HR12 1210010051863000160
Model: HR 64
Poziv na broj: 5002-43214-OIB
Svrha: Upravna pristojba – turistički zastupnik
 

E-POSTUPAK za ishođenje potvrde o upisu ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija u Upisnik
 • Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Krajnji rok za izdavanje potvrde je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja potvrde možete započeti pružati uslugu
 
Zahtjev za izdavanje potvrde o upisu ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija u Upisnik
Zahtjev za raskid ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija
 
e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Ministarstvo turizma
s naslovom: e-zahtjev – turistički zastupnik

 
Nadležno tijelo i propisi
Ministarstvo turizma
Prisavlje 14, 10000, Zagreb
Tel.: +385 (0) 1 6169-111
 
 Propisi:

 
Odobrenje za obavljanje djelatnosti
Potvrda o upisu ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija u Upisnik
 

Kalendar najava

Aktualno