HrvatskiTuristički pratitelji

Uvjeti za pružanje usluge

  • položen ispit za turističkog pratitelja

 
Potrebni dokumenti
1.dokaz da je državljanin Republike Hrvatske odnosno državljanin država Europske unije i Europskog gospodarskog prostora (domovnica, osobna iskaznica)
2.dokaz da osoba ima najmanje srednju stručnu spremu (svjedodžba),
3.dokaz o poslovnoj sposobnosti (Centar za socijalni rad)
 
Naknada
- cijena tečaja i polaganja ispita
 
Nadležno tijelo i propisi
Ministarstvo turizma
 
Propisi:

 
Odobrenje za obavljanje djelatnosti
Uvjerenje o položenom ispitu
 

Kalendar najava

Aktualno