HrvatskiTuristički vodiči

Uvjeti za obavljanje djelatnosti
Turistički vodič je u pravilu fizička osoba – građanin, no može pružati usluge i osobno kao obrtnik ili trgovačko društvo, ukoliko ishodi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča
 
Za izdavanje rješenja turistički vodič mora imati:

 • državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo članice Europske unije ili države članice Europskog gospodarskog prostora,
 • poslovnu sposobnost,
 • najmanje srednju stručnu spremu,
 • položen stručni ispit za turističkog vodiča,
 • znanje jezika na kojem će pružati usluge,
 • znanje hrvatskog jezika u mjeri dostatnoj za pružanje usluga,
 • ne smije mu biti izrečena i (trajati) mjera sigurnosti ili zaštitna mjera obavljanja poslova turističkog vodiča

 
Potrebni dokumenti
1.Zahtjev – vidi pod E-postupak
2.Preslika osobne iskaznice,
3.Preslika svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju,
4.Svoju fotografiju veličine 25x20 mm (može se dostaviti u digitalnom obliku e-mailom ili na USB sticku u formatu 720x825 piksela i JPEG do 400kB)
5.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča
6.Dokaz o uplati za izradu iskaznice na račun AKD-e Zagreb

Iznos: 45,00 Kn
Broj računa: HR4723400091100035352
Poziv na broj: 00 OIB (turističkog vodiča)
Opis plaćanja: Ime i prezime vodiča
 
Naknada
Upravna pristojba

 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu sukladno Tar.br.1.

Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17)                     20 HRK

 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama

sukladno Tar.br.2.1. Uredbe                                                                                 35 HRK

 • za rješenja koja izdaje Grad Zagreb sukladno Tar.br.2.2. Uredbe  50 HRK

 
Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

 
Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:
– popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe
 
 

E-POSTUPAK za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča i izdavanje iskaznice
 • Obrazac izjave se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje za pružanje usluga može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Kandidat može početi pružati usluge turističkog vodiča nakon što ishodi rješenje
 
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča i izdavanje iskaznice
Odjava pružanja usluga turističkog vodiča
 
e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba, Jedinstvena kontaktna točka
 
s naslovom: e-zahtjev – turistički vodič

 
 
Nadležno tijelo i propisi
Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba prema području za koje je položen stručni ispit
 
Ako je ispit položen za više županija, zahtjev se može podnijeti samo jednom od nadležnih ureda
 
Propisi:

 
Odobrenje za obavljanje djelatnosti
Rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča
 
Pravni lijekovi
Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma.
 

Kalendar najava

Aktualno

eVisitor korisnička podrška
tel.:  +385 1 5494 466
mail: info@evisitor.hr
web: www.evisitor.hr