HrvatskiAžurirani indikativni kalendar

Ažurirani indikativni kalendar, 24. ožujka 2017.

Indikativni kalendar postupka Javnog poziva

Faze natječajnog postupka Datum
Objava natječaja 10.2.2017.
Rok za slanje prijava 10.3.2017.
Rok za objavu Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava 31.3.2017.
Rok za ugovaranje 7.4.2017.
Rok za objavu Odluke o odabiru najbolja tri projekta 29.9.2017.

Ministarstvo turizma ima mogućnost ažuriranja ovog indikativnog kalendara.
Obavijest o tome, kao i ažurirana tablica, objaviti će se na mrežnoj stranici: www.mint.hr

Kalendar najava

Aktualno