HrvatskiIndikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. godinu

ZAGREB, 3.2.2017.

Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. godinu u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavljen je s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga sadrži indikativni popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama prema dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

Kalendar najava

Aktualno