HrvatskiKonferencija o prekograničnoj suradnji između Slovenije i Hrvatske: Rezultati, iskustva i izazovi

ZAGREB, 21.11.2016.

29. studenoga 2016. u Dvorcu Brežice održat će se Konferencija o prekograničnoj suradnji između Slovenije i Hrvatske: Rezultati, iskustva i izazovi. Dnevni red konferencije možete pronaći ovdje.

Operativni program Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. odobren je 27. veljače 2008. godine. Područje suradnje uključivalo je sedam statističkih regija u Sloveniji, sedam županija u Hrvatskoj i dvije pridružene NUTS III regije.

U okviru tri poziva na dostavu projektnih prijedloga zaprimljena je 521 projektna prijava te je potpisano 94 ugovora. Ukupno je u programu sudjelovalo 520 partnera iz 338 institucija, od toga 263 (51%) iz Slovenije i 257 (49%) iz Hrvatske. Ukupna financijska alokacija za razdoblje 2007.-2013. iznosila je 44.774.910 eura iz EU fondova te 7.901.475 eura nacionalnog sufinanciranja.

Ključni strateški cilj programa je bio podupirati i poticati održivi razvoj cijelog prekograničnog područja između Slovenije i Hrvatske kroz dva prioriteta: 

1. Gospodarski i društveni razvoj;
2. Održivo upravljanje prirodnim resursima.

Program prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020. nastavak je dobre bilateralne suradnje iz prethodnog razdoblja te uključuje devet statističkih regija u Sloveniji i osam županija u Hrvatskoj. Ukupna financijska alokacija za razdoblje 2014.-2020. iznosi 46.114.193 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj te 9.576.720 eura nacionalnog sufinanciranja.

Cilj programa je promicanje održivog, sigurnog i vitalnog graničnog područja te njegovanje pametnih pristupa očuvanja, mobilizacije i upravljanja prirodnim i kulturnim bogatstvima za dobrobit ljudi koji žive i rade ili samo posjećuju programsko područje.

Prioritetne osi programa su:

1. Integrirano upravljanja rizicima od poplava na prekograničnim riječnim slivovima;

2. Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa;

3. Zdrava, sigurna i pristupačna pogranična područja.

Na konferenciji će, uz prezentaciju rezultata i iskustava prethodnog razdoblja te izazove novog razdoblja, biti održan i okrugli stol na temu: Izazovi nakon 2020. godine.

Sudjelovanje na konferenciji potrebno je potvrditi najkasnije do 25. studenoga 2016. adresu na si-hr.svrk@gov.si. (preuzeto sa strukturnifondovi.hr)

Kalendar najava

Aktualno