HrvatskiNovi izvor informacija za europske gradove i urbana područja

ZAGREB, 17.10.2016.

U sklopu Programa Europske unije za gradove, Europska komisija je 12. listopada pokrenula „sve na jednom mjestu“ mrežni portal koji će nuditi ažurirane informacije o politikama Europske unije koje izravno utječu na gradove i urbana područja, poput npr. klimatskih promjena, pristupačnosti, mobilnosti i kružnog gospodarstva.

Portal će pomoći gradovima da pomoću mogućnosti financiranja iz europskih fondova, riješe izazove poput povoljnog stanovanja, energetske učinkovitosti ili pristupačnosti. Za hrvatski turizam posebno su zanimljivi izazovi daljnjeg razvijanja pristupačnosti u gradovima, razvijanja održivih modela poslovanja, digitalna tranzicija te ekonomija suradnje, budući da su spomenuti izazovi trenutno u užem fokusu mnogih dionika uključenih u razvijanje konkurentnosti turističke ponude u Republici Hrvatskoj.

Portal će na jednom mjestu sadržavati bazu podataka s indikatorima o statusu i trendovima u ekonomskom razvoju, demografiji ili pristupu uslugama, s preko 800 urbanih područja.  Baza podataka će omogućiti gradskim vlastima i dionicima da usporede podatke i mjerenja, što je jedan od ciljeva Programa za gradove. Primjeri dobre prakse omogućit će gradovima da eksperimentiraju s novim idejama te da uoče jesu li izvedivi i korisni.

Više na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3349_en.htm

Kalendar najava

Aktualno