HrvatskiProgram ESIF vrijedan 37 milijuna eura spušta kamate

ZAGREB, 9.9.2016.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag-Bicro) predstavila je u petak Program 'ESIF pojedinačna jamstva' vrijedan 37 milijuna eura kojime se poduzetnicima otvara mogućnost podizanja kredita i s nula posto kamata.

Predsjednik Uprave Hamag-Bicroa Vjeran Vrbanec kazao je da je program ESIP  (Europski strukturni investicijski fondovi) pojedinačna jamstva, potpuno novi financijski instrument u Hrvatskoj.

"Radi se o 37 milijuna eura vrijednom ulaganju u malo i srednje poduzetništvo unutar kojega će Hamag-Bicro izdavati jamstva poduzetnicima prilikom traženja kredita kod poslovnih banaka. Iznos pokrivenosti kredita je 80 posto glavnice, a uključeno je 14 banaka i jedno leasing društvo", kazao je Vrbanec.

Za sufinanciranje kamatnih stopa osigurano je dodatnih deset milijuna eura.

Cilj programa je poticanje aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšanje pristupa financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva, pored ostalog većom dostupnošću kredita i drugih oblika financiranja te smanjenjem kamata prvenstveno kroz umanjenje premije za rizik i smanjenje traženih instrumenata osiguranja.

"Banke su zamoljene da, uzimajući u obzir našu garanciju, odnosno relativno visoki iznos pokrivenosti njihova rizika, daju odgovarajući popust na kamate za kredite u odnosu na kamate koje inače daju", rekao je prvi čovjek Hamag-Bicroa.

Mogućnost dobivanja kamate od nula posto potkrijepio je sljedećim primjerom: "Kamatna stopa koju banka nudi poduzetniku za određeni kredit bez jamstva Hamag-Bicroa iznosi četiri posto, no sa 80 posto našeg jamstva kamata bi iznosila tri posto. Ako klijent ulaže u djelatnost za koju je predviđena subvencija kamatne stope od Hamag-Bicroa može se ostvariti dodatno umanjenje koje bi rezultiralo s nula posto kamate u razdoblju dok Hamag-Bicro ne isplati polovicu ukupno kumulirane kamate u otplatnom planu. Nakon toga klijent će plaćati tri posto", naveo je Vrbanec.

Ministar poduzetništva i obrta Darko Horvat istaknuo je kako je u ovom trenutku, u obliku mikro zajmova, mikro kredita ili jamstava, hrvatskim poduzetnicima na raspolaganju  3,5 milijarde kuna svježeg kapitala.

Rekao je i da je samo kroz bankovni sustav u malo i srednje poduzetništva ove godine plasirano 10 milijardi kuna kredita. Horvat procjenjuje da će ovogodišnji gospodarski rast iznositi tri posto, a da bi 2017. godine mogao biti između četiri i pet posto. (Hina/FaH)

Kalendar najava

Aktualno