HrvatskiEK: za obnovu i proširenja dubrovačke zračne luke 134,6 mln eura

BRUXELLES, 19.7.2016.

Europska komisija odobrila je projekt obnove i proširenja dubrovačke zračne luke vrijedan 214,9 milijuna eura, koji će se sa 134,6 milijuna eura sufinancirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj, priopćeno je u utorak u Bruxellesu.

"To je velika vijest za biznis, turizam i za sve koji koriste tu zračnu luku", izjavila je povjerenica za regionalnu politiku Corina Cretu.

Taj se projekt sufinancira u okviru Operativnog program za promet za razdoblje 2007-2013.

Dubrovačka zračna luka dio je Transeuropske prometne mreže (TEN-T). Njezino proširenje pridonijet će boljoj međunarodnoj i domaćoj povezanosti Dubrovačko-neretvanske županije. Zračna luka trenutačno radi na maksimumu svojih kapaciteta i njezino proširenje omogućit će povećanje broja putnika. 

Zgrada novog terminala zračne luke zadovoljavat će uvjete koje traže schengenska pravila.

Hrvatska Vlada je početkom travnja 2015. godine donijela odluku o financiranju projekta obnove i proširenja zračne luke Čilipi, koji prema odluci EK iz javnih sredstava može biti sufinanciran sa 145 milijuna eura.

Predviđena je gradnja uzletno-sletne staze, objekata za prihvat i otpremu, kompleksa putničkog terminala, upravne zgrade, objekta spasilačko-vatrogasne službe, vodoopskrbnoga i elektroopskrbnoga sustava, pristupne ceste i parkirališta, a u planu je i izmiještanje postrojenja za skladištenje i opskrbu gorivom. (Hina/FaH)

Kalendar najava

Aktualno