HrvatskiPokrenuta promidžbena kampanja „Europe. Wonder is all around“

ZAGREB, 14.6.2016.

Europska komisija je 9. lipnja 2016. pokrenula promidžbenu kampanju „Europe. Wonder is all around.“. Kampanja će nastojati promovirati Europu kao skup raznolikih, održivih i visokokvalitetnih  turističkih odredišta i iskustava, a usmjerena je na potencijalne turiste iz Europe s ciljem poticanja europskih građana da svoj odmor provedu u Europi.

Kampanja će otkriti skrivene destinacije Europe, a u kreiranju kampanje sudjelovat će i sami turisti putem aplikacije „Wonder Map“, preko koje se mogu podijeliti  slike i priče o iskustvima stečenim na europskim putovanjima. Korisnici aplikacije koji sudjeluju u kreiranju „europskih priča“ i inspiriraju druge turiste mogu osvojiti nagrade u vidu besplatnih putnih karata.

Europska komisija poziva sve turističke dionike da se uključe u kampanju promoviranja europskog turizma i destinacija korištenjem pripremljenog promotivnog materijala.

Više na: https://europe-wonder-is-all-around.prezly.com/european-commission-campaign-to-take-europeans-off-the-beaten-track-and-promote-tourism-in-europe#

Kalendar najava

Aktualno