Hrvatski  \\  Vijesti  \\  EU  \\  EK: program vještina za Europu

EK: program vještina za Europu

ZAGREB, 14.6.2016.

Europska komisija je 10. lipnja 2016. godine donijela novi sveobuhvatni Program vještina za Europu čiji je cilj osigurati razvijanje širokog spektra vještina u ranoj dobi te iskoristiti europski ljudski kapital, što će potaknuti zapošljavanje, konkurentnost i rast.

Novim Programom pozivaju se države članice i svi relevantni dionici da poboljšaju kvalitetu vještina i usklade ih s potrebama tržišta rada. Prema istraživanjima 70 milijuna Europljana ima problema s čitanjem i pisanjem, a čak 40% poslodavaca u Europi tvrdi da ne mogu pronaći zaposlenike s adekvatnim vještinama. Kako bi se riješili takvi i slični izazovi, Europska komisija u sljedeće dvije godine pokreće deset mjera.

Jedna od navedenih mjera nosi naziv „Plan za sektorsku suradnju u pogledu vještina“, a turistički sektor je određen kao jedan od šest pilot sektora unutar kojeg bi se mjera provodila. U svakom od  sektora provodila bi se posebna strategija s ciljem boljeg prikupljanja informacija o postojećim vještinama te uklanjanja sektorskih problema.

Za razvoj navedenih strategija za svaki sektor su predviđena sredstva od 2 do 3 milijuna eura godišnje, u rasponu od četiri godine, počevši s 2017. godinom.

Više na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_hr.htm

Kalendar najava

Aktualno