HrvatskiPANTOU – Europska mrežna platforma za pristupačni turizam

ZAGREB, 27.5.2016.

PANTOU je mrežna platforma koja okuplja pružatelje usluga pristupačnog turizma na području Europske unije i pristupnih zemalja. Platforma uključuje pružatelje usluga poput putničkih agencija i turoperatora koji pružaju navedene usluge klijentima na području Europe, a razvijena je pod pokroviteljstvom Europske unije u suradnji s ENAT-om (Europska mreža za održivi turizam).

Do sada su korisnici usluga pristupačnog turizma imali teškoće s informiranjem o dostupnostima odgovarajućih pružatelja usluga u Europi. Zbog toga je razvijena platforma PANTOU koja nastoji zadovoljiti potrebu za pouzdanim i sveobuhvatnim paneuropskim vodičem za sve vrste pristupačnih turističkih usluga s ciljem da europski turizam postane pristupačan za svakoga.

Pružatelji usluga na platformi pružatelji su raznolikih turističkih usluga koje uključuju smještaj, turističke sadržaje, prijevoz, turističke rute, atrakcije, najam opreme, osobnu pomoć itd., čineći tako turizam uključujućim i pristupačnim osobama s invaliditetom, dugotrajnim zdravstvenim poteškoćama ili ostalim posebnim potrebama za pristupačnošću.

Kalendar najava

Aktualno