HrvatskiNova verzija vodiča o financiranju turističkog sektora kroz EU fondove

ZAGREB, 19.5.2016.

Europska komisija je objavila novu verziju vodiča o financiranju projekata u turističkom sektoru sredstvima iz fondova Europske unije.

Vodič donosi mogućnosti financiranja javnog i privatnog sektora novcem iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te iz programa Life, Horizon 2020, Erasmus+, Kreativna Europa, COSME i ostalih programa.

Vodič je dostupan na mrežnoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&lang=en

Kalendar najava

Aktualno