HrvatskiTjedan EU fondova: „ESF – stvaranje mogućnosti“

ZAGREB, 11.3.2016.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u suradnji s drugim partnerskim institucijama uključenim u sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava strukturnih instrumenata, organizirali su "Tjedan EU fondova", održan od 7. do 11. ožujka u Zagrebu.

„Tjedan EU fondova“ osmišljen je i organiziran s ciljem upoznavanja šire javnosti i potencijalnih korisnika s mogućnostima korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, dok je četvrti dan bio posvećen mogućnostima ulaganja u okviru Europskog socijalnog fonda.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava organiziralo je predstavljanje poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Europskog socijalnog fonda, pod nazivom „ESF - stvaranje mogućnosti“.

Događanje je otvorila pomoćnica ministrice rada i mirovinskoga sustava, Katarina Ivanković Knežević koja je u svom uvodnom govoru istaknula glavne odrednice Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Operativni program ima dvojaku ulogu, on je ujedno i razvojan i socijalan. U mnogim aktivnostima i ciljevima naslanja se na druge fondove i proračunska sredstva te predstavlja bitan kotač u mehanizmu budućeg razvoja naše domovine“, naglasila je pomoćnica Katarina Ivanković Knežević.

Za više od 300 sudionika predstavnici tijela u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda predstavili su pozive za dodjelu bespovratnih sredstava koji su planirani u 2016. godini u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski 2014.-2020.

Ministarstvo turizma, predstavilo je poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu Investicijskog prioriteta 9.4: „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa“, Specifični cilj 2: „ Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije“,  pod nazivom operacije „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“.

Vijest o događanju zajedno sa svim prezentacijama objavljena je na www.esf.hr

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je nacionalno tijelo odgovorno za koordinaciju informativnih i obrazovnih aktivnosti o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova). Svrha koordinacije je osiguranje pravovremene podrške i jačanja postojećih kapaciteta državne i javne uprave, jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, nevladinih organizacija, znanstvenog sektora i drugih potencijalnih korisnika u aspektima ključnim za uspješno korištenje sredstava iz ESI fondova.

Kalendar najava

Aktualno