HrvatskiObjavljen trajno otvoreni poziv: Interreg V-A Slovenija-Hrvatska za razdoblje 2014.-2020.

ZAGREB, 20.1.2016.

Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. poziva zainteresirane javne i privatne organizacije sa sjedištem u pograničnom području da podnesu prijave u okviru otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje operacija koje učinkovito doprinose njegovu cilju, a to je promicanje održivog i sigurnog  graničnog područja usvajajući pametne pristupe za očuvanje, mobilizaciju i upravljanje prirodnim i kulturnim resursima radi dobrobiti ljudi koji žive i rade na tom području ili ga posjećuju.

Projekti koji će se sufinancirati ovim pozivom iz Europskoga fonda za regionalni razvoj moraju biti u skladu s prioritetnim osima/investicijskim prioritetima te povezanim specifičnim ciljevima:

Prioritetna os 2: Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa

  • Investicijski prioritet 6c: Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine

- Specifični cilj: Aktivno očuvanje baštine putem održivoga turizma

  • Investicijski prioritet 6d: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga povezanih s ekosustavom, uključivo putem mreže Natura 2000 i zelene infrastrukture

- Specifični cilj: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i promicanje usluga u vezi s ekosustavom

Prioritetna os 3: Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja

- Specifični cilj: Razvoj partnerstva nadležnih javnih tijela i dionika u cilju stvaranja zdravih, sigurnih i pristupačnih graničnih područja

Prijava se može podnijeti u bilo kojem trenutku od datuma objave do datuma zatvaranja Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga ili dok se ne potroše raspoloživa sredstva.

Prvi rok za podnošenje je 11. ožujka 2016. godine. Sljedeći rokovi za podnošenje prijava bit će objavljeni na mrežnoj stranici programa www.si-hr.eu barem dva mjeseca prije definiranog roka.

Detaljne uvjete i rokove možete pronaći u Priručniku za provedbu projekata (“Application Manual”) uključenom u Paket za prijavitelje (“Application Pack”). Paket za prijavitelje možete preuzeti s programske web stranice.

Kalendar najava

Aktualno