HrvatskiJavno savjetovanje o preispitivanju Europske strategije za osobe s invaliditetom

ZAGREB, 13.1.2016.

Europska komisija je na polovini provedbe Europske strategije za osobe s invaliditetom 2010.-2020. (European Disability Strategy 2010-2020) pokrenula javno online savjetovanje, s ciljem ocjenjivanja njenog dosadašnjeg utjecaja te osiguravanja daljnje usklađenosti politika EU-a s potrebama i pravima osoba s invaliditetom. Naime, radi se o online upitniku, kojim Europska komisija na sudjelovanje poziva razne organizacije, javna nadležna tijela, poduzeća, akademije, kao i sve građane.

Europska strategija za osobe s invaliditetom 2010. – 2020 usvojena je 2010. godine, a njome je naglašeno pravo osoba s invaliditetom na potpuno i ravnopravno sudjelovanje u društvu i ekonomiji, jer se u protivnom radi o kršenju temeljnih ljudskih prava. Strategijom je određeno osam područja djelovanja na razini EU-a: pristupačnost, sudjelovanje, jednakost, zapošljavanje, obrazovanje i osposobljavanje, socijalna zaštita, zdravstvo te vanjsko djelovanje. Europska komisija poziva sve dionike i građane da daju svoj doprinos te izraze vlastito mišljenje o postignutom u svakom od ovih osam područja, o izazovima s kojima se svakodnevno suočavaju osobe s invaliditetom te o tome na koji način bi im EU mogla pomoći u suočavanju s tim izazovima.

Javno savjetovanje otvoreno je do 18. ožujka 2016. godine.

Više informacija, kao i sama anketa, dostupni su na stranicama Europske komisije.

Kalendar najava

Aktualno