HrvatskiUjedinjeni narodi: 2017. godina održivog turizma za razvoj

ZAGREB, 22.12.2015.

Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 2017. godinu međunarodnom godinom održivog turizma za razvoj. Rezolucijom, usvojenom 4. prosinca 2015. godine, UN prepoznaje i naglašava važnost međunarodnog turizma u okviru veće osviještenosti o bogatom nasljeđu različitih civilizacija, kao i boljeg razumijevanja raznovrsnih kultura i njima svojstvenih vrijednosti.

Ovo proglašenje predstavlja jedinstvenu priliku za unaprjeđenje doprinosa turističkog sektora trima stupovima održivosti: ekonomskom, društvenom i ekološkom, što će istodobno podići svijest o stvarnom doprinosu turizma, sektora koji se često podcjenjuje.

Ova odluka donijeta je u važnom trenutku prihvaćanja nove Agende 2030 te dokumenta Ciljevi održivog razvoja (SDGs), u kojem se o turizmu govori u okviru tri cilja (8-održiv i uključiv gospodarski razvoj, 12-održiva proizvodnja i potrošnja te 14-očuvanje oceana, mora i pomorskih resursa).

Organizacijom i provedbom ove inicijative bavit će se Svjetska turistička organizacija (UNWTO), kao vodeća organizacija UN-a za ovu inicijativu, u suradnji s vladama, odgovarajućim organizacijama UN-a, međunarodnim i regionalnim organizacijama te drugim bitnim dionicima.

Kalendar najava

Aktualno