HrvatskiEU programi Ministarstva turizma

OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Slijedom Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14) te Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ Ministarstvo turizma imenovano je Posredničkim tijelom razine 1 za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ u prioritetnim osima „Socijalno uključivanje“ i „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“. Ministarstvo turizma u okviru svoje uloge planira i pokreće pozive za dostavu projektnih prijedloga, priprema pozive, sudjeluje u procjeni projekata, provodi mjere savjetovanja korisnika i dr.

Detaljne funkcije koje Posredničko tijelo razine 1 obavlja u odnosu na prioritetne osi iz svoje nadležnosti navedene su u članku 7. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganja za rast i radna mjesta“ (NN 107/14 ; NN 23/15 ; NN 15/17).

Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga sadrži indikativni popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga* za 2017. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.


Napomena: indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-ova) sadrži popis PDP-ova i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija. Pokretanje PDP-ova uvjetovano je prethodnim odobrenjem od strane Odbora za praćenje.


*otvorenih poziva na dostavu projektnih prijedloga i ograničenih poziva na dostavu projektnih prijedloga kod kojih postoji više od jedan unaprijed poznati potencijalni prijavitelj
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.

Ministarstvo poljoprivrede, Upravljačko tijelo za Program ruralnog razvoja 2014.-2020. (PRR) objavljuje godišnji plan objave natječaja za 2017. godinu za mjere u okviru Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Napomena: indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu zahtjeva za potporu sadrži popis natječaja i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kao korisnik, Ministarstvo turizma provodi projekt digitalizacije javnih usluga pod nazivom Hrvatski digitalni turizam - e-turizam. Projekt se financira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. te iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Kalendar najava

Aktualno