HrvatskiJavni poziv za odabir projekata u sklopu implementacije programa Kreativna Europa

ZAGREB, 13.7.2015.

U sklopu implementacije programa Kreativna Europa objavljen je javni poziv za odabir projekata s ciljem uspostave europske mreže kreativnih središta i odgovarajuće infrastrukture za stručnjake i poduzetnike na poljima kulturnih i kreativnih industrija.

Pod kreativnim središtem smatra se infrastrukturni objekt ili mjesto koje koristi dio svog raspoloživog prostora za umrežavanje te organizacijski i poslovni razvoj kulturnih i kreativnih industrija.

Kroz poziv na projekte trebalo bi se postići sljedeće:

  • pojačane mreže kreativnih središta na razini Europske unije
  • jača transnacionalna i međusektorska suradnja unutar kulturnih i kreativnih industrija preko digitalnih sredstava
  • poboljšana razmjena iskustava i najbolje prakse između kreativnih središta Europske unije i kulturnih i kreativnih industrija
  • izgradnja kapaciteta za upravitelje kreativnih središta, kao i za stručnjake i poduzetnike
  • razvoj određenih vještina za daljnje stvaranje politika

Poziv je otvoren do 10. rujna 2015. godine, a dostupan je na poveznici: 
http://ec.europa.eu/culture/calls/general/2015-eac-s08/guidelines_en.pdf

Smanjenje javnog financiranja te izazovi globalizacije i digitalizacije već su potaknuli kulturni i kreativni sektor na testiranje novih pristupa i istraživanje novih modela poslovanja. Takvi inovativni pristupi mogu biti snažni pokretači za jačanje kulturne raznolikosti, razvoj poduzetništva i novih poslova te socijalne uključenosti, što će se u konačnici odraziti i na raznolikost ponude u turizmu, povezivanje i suradnju javnog i privatnog sektora, razvoj različitih vrsta turizma (socijalni turizam, turizam prema ciljanim skupinama …).

Kalendar najava

Aktualno