HrvatskiArhiva vijesti

Plan savjetodavnih aktivnosti Ministarstva turizma 2016.

Obavijest

Zagreb, 3. 11. 2014.
Ministarstvo turizma ne planira donošenje novih propisa u 2015. godini, vezano uz Plan normativnih aktivnosti za 2015. godinu koji je potrebno donijeti na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o procjeni učinaka propisa (NN 90/11). Zakoni navedeni u Prijedlogu plana normativnih aktivnosti za 2014. godinu, bit će upućeni u proceduru u IV. tromjesečju 2014. godine, s time da se njihovo donošenje očekuje u 2015. godini i to:

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Zakon o pružanju usluga u turizmu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi

Plan savjetodavnih aktivnosti 2014.

27. 2. 2014. - Vlada RH usvojila Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2013. godini

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN140/09). Kodeks savjetovanja pruža smjernice za učinkovito savjetovanje državnih tijela i zainteresirane javnosti u postupku donošenja zakona i drugih akata, kao i postojeće dobre prakse savjetovanja koja već provode pojedina tijela državne uprave. Prihvaćajući Kodeks Vlada je istovremeno obvezala Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske da izradi Smjernice za primjenu Kodeksa i program sustavne edukacije koordinatora za savjetovanje, koje je bilo potrebno imenovati u tijelima državne uprave i uredima Vlade.

Aktivna uloga građana, otvorenost, i javnost kao temeljne vrijednosti podrazumijevaju spremnost državnih i javnih institucija na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika, jest prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima, prijedlozima i interesima vezanim uz određenu javnu politiku, kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i radi uočavanja neuočenih slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na javnu politiku u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Koordinator za savjetovanje u Ministarstvu turizma: Bosiljko Domazet, mag.ed.
Tel. 01/ 6169 009 ; bosiljko.domazet@mint.hr ; savjetovanje@mint.hr

Kalendar najava

Aktualno