HrvatskiObjavljen prvi poziv za START – Danube Region Project Fund

ZAGREB, 23.7.2014.

U okviru nove START pilot inicijative Strategije EU za dunavsku regiju (EUSDR) objavljen je prvi poziv za START – Danube Region Project Fund namijenjen organizacijama i institucijama s područja dunavske regije za razvoj i provedbu projektnih ideja.

START je inicijativa prioritetnog područja 10 (Institucionalno jačanje i suradnja) Dunavske strategije, kojom se uz pomoć seed money želi pomoći nositeljima projekata iz dunavske regije u ranim fazama provedbe projekata. Ova inicijativa podupire dvije vrste projekta: Specifične dijelove velikih projekata i/ili cjelovitu provedbu malih projekata.

START sufinancira do 90 posto projektnog proračuna u iznosu između 10.000 i 40.000 EUR, a ostatak mora biti osiguran od strane projektnih partnera, kojega čine najmanje dva partnera iz najmanje dvije države dunavske regije. Prihvatljivi projektni partneri su pravne osobe u javnom ili privatnom vlasništvu.

START inicijativa kreirana je posebno za male institucije, nevladine organizacije i organizacije civilnog društva.

Projekt mora doprinijeti ciljevima i aktivnostima jednog ili više prioritetnih područja Dunavske strategije, te mora imati makroregionalnu dimenziju/transnacionalni učinak i biti od javnog interesa.

Rok za podnošenje prijava je od 15. do 17. rujna 2014. putem START on-line alata.

Ciljevi prioritetnog područja 3 „Promicanje kulture, turizma i kontakata među ljudima“:

  1. Razvoj brenda Dunav za cijelu dunavsku regiju na temelju već postojećeg rada;
  2. Podrška implementaciji i harmonizaciji sistema praćenja usmjerenog na turizam, koji će omogućiti prikupljanje kompletnih i usporedivih statističkih podataka u svih 14 zemalja sudionica EUSDR-a;
  3. Razvoj novih i potpora postojećim kulturnim rutama u dunavskoj regiji;
  4. Razvoj zelenih turističkih proizvoda unutar dunavske regije;
  5. Kreiranje „Plave knjige“ dunavskog kulturnog identiteta (kombinacija različitih aktivnosti kao što su: istraživanje kulturnih raznolikosti, razvoj web platforme za kulturna događanja i razmjene informacija, baza podataka spomenika kulture, suradnja/umrežavanje bivših, sadašnjih i budućih europskih kulturnih centara i dr.);
  6. Osiguranje održivog očuvanja kulturne baštine i prirodnih vrijednosti razvojem klastera, umrežavanje muzeja, interpretacijskih i posjetiteljskih centara u dunavskoj regiji;
  7. Promoviranje razmjene i umrežavanja u području suvremene umjetnosti u dunavskoj regiji.

Kalendar najava

Aktualno