HrvatskiObjavljen vodič o sinergiji između ESIF i ostalih programa Unije

ZAGREB, 10.7.2014.

Europska komisija usvojila je radni dokument pod nazivom "Omogućavanje sinergije između europskih strukturnih i investicijskih fondova, Horizon 2020 i ostalih programa Unije vezanih za istraživanje, inovacije i konkurentnost" (Enabling synergies between Europen Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes).

Riječ je o smjernicama, odnosno vodiču namijenjenom stvarateljima politika i provedbenim tijelima koji pojašnjava osnovna pravila i načela za ostvarivanje sinergije kombiniranjem sredstava iz različitih izvora uz preporuke relevantnih dionika.

Vodič je namijenjen javnim vlastima na svim razinama, uključujući i agencije zadužene za plaćanja, kontrole i revizije; članovima programa i nadzornih odbora, upravljačkim tijelima zaduženim za pripremu i provedbu ESIF programa; institucijama uključenim u provedbu politike EU programa za istraživanje, inovacije i konkurentnost na EU razini i nacionalnim posrednicima koji olakšavaju pristup financiranju, kao što su u NCP (nacionalne kontakt osobe) za programe Horizont 2020, Enterprise Europe Network, Nacionalne agencije za Erasmus+, itd.

Više na: http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/research/index_en.cfm

Već najavljivani "Vodič o mogućnosti EU financiranja turističkog sektora“ bit će također uskoro objavljen na mrežnim stranicama EK.

Kalendar najava

Aktualno