HrvatskiNovi alat EK: Turistički poslovni portal

ZAGREB, 4.7.2014.

Turistički poslovni portal (Tourism Business Portal) novi je alat koji je pokrenula Europska komisija s ciljem jačanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u turizmu. Portal pomaže turističkim poduzećima  od njihovog osnivanja, upravljanja i promocije do proširenja poslovanja diljem Europe kao i na ostalim međunarodnim tržištima. Portal je razvila Europska komisija kao jedan od elemenata inicijative ICT u turizmu koja teži poboljšanju inovacija i porastu potencijala kreiranja novih poslova u turističkom sektoru.

Najvažnija dodana vrijednost portala je u pružanju najnovijih informacije, digitalnih alata i e-učenja o temama od interesa za sektor, kao i poveznica na informacije o mogućnostima financiranja i zapošljavanja.

Portal pokriva široki raspon pitanja koja se odnose na strateško upravljanje turističkim tvrtkama, i to u rasponu od smjernica o izradi poslovnog plana i učinkovitosti kadra, do on-line marketinga i internacionalizacije te energetske učinkovitosti. Sadrži više od 350 referentnih poveznica i primjera dobre prakse te više od 40 praktičnih primjera.

Digitalna brošura i video: http://view.ceros.com/bluevista/tourism-business-portal

Kalendar najava

Aktualno