HrvatskiPoruka ministra: Očekivanja i planovi za turističku 2014. godinu

ZAGREB, 16.12.2013.

Turistička 2013. godina bila je za hrvatski turizam vrlo izazovna. Obilježili su je snižena stopa PDV-a na 10% te ulazak hrvatske u EU koji je sa sobom donio brojne izazove. No, Hrvatska se u samoj špici turističke sezone našla pred očima milijuna gledatelja te je zasigurno postala još atraktivnija destinacija kako za provođenje godišnjeg odmora, tako i za ulagače.

Godinu su obilježili i vrlo dobri rezultati turističkog prometa i to ne samo glavnog dijela turističke sezone, već i pred i posezone. Tako sa zadovoljstvom o rujnu možemo govoriti kao o dijelu glavne sezone, a izvrstan rujan slijedili su i jako dobri listopad i studeni s povećanjima dolazaka i noćenja između 4 i 5 posto. Dobre rezultate fizičkog prometa, slijede i dobri prihodi od turističkih djelatnosti, koji su prema Poreznoj upravi veći za dvoznamenkasti broj. Moramo još vidjeti kakvi će biti rezultati prema HNB-u, no vjerujem da ćemo nakon dugo vremena premašiti brojku od 7 milijardi eura prihoda od turizma.

Jedna od najvažnijih stvari za daljnji razvoj turizma u Hrvatskoj bila je usvajanje Strategije razvoja hrvatskog turizma do 2020. u Vladi RH te Hrvatskom saboru i to prvi puta u povijesti. Ministarstvo turizma u suradnji s partnerima iz javnog, privatnog i civilnog sektora od travnja intenzivno radi na njezinoj implementaciji te na pripremi akcijskih planova pomoću kojih mapiramo Hrvatsku kroz strateške projekte. Ti će projekti biti generatori razvoja u budućnosti kroz posebne oblike turizma, malo i srednje poduzetništvo te jačanje ljudskih potencijala, a moći će se financirati iz EU fondova. Dovršetak akcijskih planova očekujemo u prvoj polovici sljedeće godine.

U Strategiji se navodi i naš glavni cilj, a to je do 2020. biti jedna od 20 turistički najkonkurentnijih zemalja svijeta. Kako bismo to ostvarili, računamo do 2020.godine podići razinu investicija na 7 milijardi eura. Za to nam je posebno potrebno ulaganje u nove hotelske kapacitete i podizanje njihovog udjela među ukupnim smještajnim kapacitetima s 13 na 18%, povećanje kvalitete smještaja u kampovima te profesionalizacije i povezivanja obiteljskog smještaja. Također, do 2020. godine računamo da ćemo zaposliti dodatnih 30 tisuća ljudi direktno i indirektno u turističkom sekotoru te da ćemo dosegnuti preko 14,3 milijarde eura ukupne turističke potrošnje. Kako bismo to postigli, trebamo raditi na razvoju posebnih oblika turizma, koji će biti dodatni motivi dolazaka, posebice u vrijeme izvan glavnog turističkog dijela godine.

O razvoju pojedinih proizvoda i upravljanju razvojem destinacije trebale bi se izmjenama i dopunama Zakona o turističkim zajednicama intenzivnije brinuti regionalne turističke zajednice, koje bi se udružile u klastere. Njima bi se trebale priključiti i destination management kompanije koje bi bile specijalizirane za razvoj posebnih turističkih proizvoda na pojedinim destinacijama.

Što se tiče normativnog okvira, za sljedeću godinu planirane su i izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o pružanju usluga u turizmu, upravo kojima ćemo u skladu sa ostalim zakonima omogućiti liberalizaciju bavljenja ugostiteljskom i turističkom djelatnošću. Također, u procesu smo izrade Strateškog marketing plana koji će biti gotov do početkom 2014. godine te nam odgovoriti na kojim tržištima i kako promovirati Hrvatsku. Očekujem da nam on odgovori na pitanje kakav ćemo dugoročno vizualni identitet imati te s kojim se sloganom nastupati.

Ministarstvo turizma će i dalje, osim normativnih izmjena, omogućavati razvoj turizma i podizanje konkurentnosti putem svojih bespovratnih programa potpora, a prvi smo puta ove godine raspisali i Fond za razvoj turizma, kojim ćemo izabrati projekte kako bismo razvili turističku infrastrukturu i očuvali turističku resursnu osnovu.

Što se tiče očekivanja za sljedeću godinu, u 2014., očekujem daljnje povećanje turističkog prometa te prihoda od turističke djelatnosti i to za nekoliko postotnih poena. I dalje ćemo nastaviti implementaciju Strategije razvoja turizma te pripremu projekata koje ćemo financirati iz Fodnova EU, a koji će svi kao ishodište imati upravo Strategiju razvoja turizma.

Vjerujem da ćemo tako i samo tako uspjeti u tome da iz godine u godinu povećamo ulaganja u sektor, a time i omogućimo veće zapošljavanje i veće prihode od turističke djelatnosti.  Svakako da je osnova uspjeha i realizacije ciljeva sinergija između nas te svih partnera, od strukovnih udruga, turističkih zajednica, jedinica lokalne i regionalne samouprave, partnera iz privatnog i civilnog sektora te svih turističkih djelatnika. Stoga, ovim putem zahvaljujem svima koji su na bilo koji način bili uključeni u pripremu i implementaciju ove turističke godine, te svima želim sretnu i uspješnu 2014. godinu.

Darko Lorencin, ministar turizma

Kalendar najava

Aktualno